Søg/bestil bøger Søg bestilling 2022-23 Søg bestilling 2021/22 Søg Digitale materialer

Ellebækskolens bestillingsbase

Velkommen

Her kan du søge efter og bestille materialer til dit fag og klassetrin.
Specialklasser må gerne sende en bestilling via intra.

Når du skal bestille, skal du udfylde initialer, fag, klassetrin og klassebetegnelse.

Initialer:
Fag:
Klassetrin:
Klassebetegnelse:
2016/2021
Anna Johansen